Den ultimata guiden

Investeringssparkonto (ISK)

Vi hjälper dig att hitta det bästa investeringssparkontot genom vår jämförelsetjänst. I den här guiden får du bland annat lära dig:

Investeringssparkonto och ISK konto guide

Vad är ett investeringssparkonto (ISK konto)?​

Investeringssparkonto förkortas ofta till ISK eller ISK konto och är ett konto där du kan spara i aktier, fonder och andra finansiella produkter. För majoriteten av svenska folket så är investeringssparkontot ett självklart val då framförallt skatten är mycket fördelaktig. Istället för att äga aktier och fonder i ett klassiskt Aktie- & fondkonto och därmed betala 30% skatt på alla vinster så betalar man en årlig schablonskatt.

Nätmäklare

Vårt omdöme

Information

Kom igång

Avanza investeringssparkonto
5/5
Nordnet investeringssparkonto
5/5
Nordea investeringssparkonto
4/5
Degiro investeringssparkonto
3/5
Aktieinvest investeringssparkonto
3/5
Swedbank-logotyp
3/5
Handelsbanken-logotyp
3/5
Mangold-logotyp
3/5
SEB-logotyp
3/5
Länsförsäkringar-logotyp
3/5
Skandiabanken-logotyp
2.5/5

Investeringssparkonto lanserades 2012

Syftet med införandet av investeringssparkonto 2012 var att stimulera sparande och göra det enklare för privatpersoner att äga aktier, fonder och andra värdepapper. På denna sida ger vi dig tips på vad du bör tänka på och hur du går tillväga för att börja spara i ett ISK konto. 

Fördelar och nackdelar med investeringssparkonto

Trots att investeringssparkonto är det självklara valet för majoriteten av svenska sparare så finns det ett par för- och nackdelar att ta hänsyn till. Här nedanför kan du läsa mer och jämföra om investeringssparkonto passar dig och ditt sparande.

Fördelar

Nackdelar

Investeringssparkonto ISK fördelar och nackdelar

HUR FUNGERAR SKATTEN?

Investeringssparkonto (ISK) skatt 2019 och 2020

Skatten för investeringssparkonto är en schablonskatt som beräknas genom att utgå från din schablonintäkt och statslåneräntan. Här nedanför kan du se hur du kan räkna ut din skatt på ISK.

Statslåneräntan uppgick till 0,51 % den 30 november 2018. Med hänsyn till det "golv" som Regeringen infört medför detta att skatten på ditt ISK-konto kommer att uppgå till 0,453 % år 2019.

Skatten skall beräknas på följande vis:
Din skatt = Schablonintäkt * 30 %

Schablonintäkt = Kapitalunderlag * (Statslåneränta + 1 %)
Kapitalunderlag = se definition längre ned på denna sida.
Schablonintäkten skall som lägst skall vara 1,25 %.

För inkomståret 2020 sänks skatten till 0,375% av kapitalunderlaget, det är den lägsta möjliga nivån med gällande skatteregler.

Hur beräknas skatten på ISK?

Om du äger ett investeringssparkonto så skall du varje år i din deklaration ta upp en schablonintäkt som ligger till grund för kapitalbeskattning. Denna schablonintäkt utgörs av ditt kapitalunderlag multiplicerat med statslåneräntan den 30 november året innan. Läs mer om ISK skatt.

Din skatt = Schablonintäkt * 30 %

Schablonintäkt = Kapitalunderlag * (Statslåneränta 30 november föregående år + 1 %).
 Dessutom skall schablonintäkten som lägst vara 1,25 %.

Kapitalunderlag = summan av:

¼ av marknadsvärdet på tillgångar i ISK per den 1 januari + ¼ av
marknadsvärdet på tillgångar i ISK per den 1 april + ¼ av
marknadsvärdet på tillgångar i ISK per den 1 juli + ¼ av
marknadsvärdet på tillgångar i ISK per den 1 oktober + Samtliga under året
insatta kontanta medel (dock inte kontanter från annat eget ISK) + Överföringar till ISK
av investeringstillgångar under året (dock inte investeringstillgångar som överförs från annat eget ISK)

Skatten på ISK blir 0,453 % år 2019 eftersom statslåneräntan uppgick till 0,51 % den 30/11 2018.

Det är den bank där du har ditt investeringssparkonto som enligt lag är skyldig att rapportera till Skatteverket (och till dig) schablonintäkten varje år. Schablonintäkten förtrycks i din deklaration under inkomstslaget kapital. 

Från dina totala kapitalinkomster (ISK + övriga inkomster) äger du rätt att yrka avdrag för kapitalkostnader såsom bolåneräntor med mera. Om nettot som därefter kvarstår är positivt, sker beskattning med 30 %.tdelningar på dina aktier, liksom de vinster du gör på att köpa och säja värdepapper, beskattas vanligtvis inte alls i en ISK. Du behöver inte heller deklarera dessa utdelningar och vinster.

EXTRA FÖRDELAKTIGT FÖR VISSA PERSONER

För vem passar ett ISK konto?

Sparformen ISK konto är fördelaktig för sig som:

 1. Tror att avkastningen per år kommer att överstiga ca 1,5 % eftersom all avkastning över denna nivå är ”skattefri” jämfört med att äga värdepapper på vanligt sätt
 2. Är transaktionsbenägen, det vill säga gör flera köp och försäljningar varje år
 3. Vill kunna delta och rösta på bolagsstämmor (till skillnad från kapitalförsäkring där denna möjlighet ej föreligger)
 4. Sparar i fonder och/eller aktier (på grund av den låga räntan är sparande i räntebärande papper inte lika fördelaktigt)
 5. Vill slippa huvudvärk i form av K4-bilagor i din deklaration (sparande i ISK är väldigt smidigt administrativt, det enda som du tar upp i din deklaration är en årlig schablonintäkt, oavsett antal transaktioner)
 6. Investerar i aktier med hög direktavkastning (Stockholmsbörsens direktavkastning uppgår i genomsnitt till ca 3,5 % de senast tio åren och all avkastning som överstiger statslåneräntan är som tidigare nämnts ”skattefri” jämfört med direktägande i aktier) 

Vem kan äga ett investeringssparkonto?

 • Endast privatpersoner (och dödsbon) kan äga ett eller flera investeringssparkonto och detta ägande är enskilt, det vill säga ni kan inte vara flera ägare till samma konto. Reglerna gäller oavsett om du bor i Sverige eller utomlands.
 • Juridiska personer (föetag) kan inte äga ISK. Istället rekommenderas Kapitalförsäkring om du vill investera i aktier och fonder genom ett bolag.
 • Ett investeringssparkonto kan inte överlåtas, det är endast själva tillgångarna på kontot som kan skiftas genom försäljning, arv, gåva mm. 
 • Tillgångarna på ett investeringssparkonto kan flyttas från en bank till en annan. Förutsättningen är att den nya banken accepterar de tillgångar som du äger idag i din befintliga ISK.

Vilka placeringar är tillåtna?

På ett investeringssparkonto kan du placera kontanter och investeringstillgångar. Till den sistnämnda kategorin hör:

 • Aktier
 • Obligationer
 • Derivat såsom optioner, terminer m.fl.
 • Fonder 

Samtliga tillgångsslag ovan, förutom fonder, är så kallade finansiella instrument. Kravet för att kunna handla i sådana tillgångar på ditt investeringssparkonto är att de handlas på en reglerad marknadsplats. 

Om denna marknadsplats finns inom EU godkänns även mindre börser som t ex Aktietorget och First North i Sverige. Om du vill handla värdepapper utanför EU så godkänns endast värdepapper noterade på en större börs.

Är alla derivat tillåtna?

Även om lagstiftningen gällande ISK inte förhindrar detta så har de flesta aktörer som erbjuder investeringssparkonto i Sverige valt att inte acceptera positioner som kan ge negativa värden. 

Orsaken till detta är att kapitalunderlaget för beräkning av skatt på ISK inte medger avräkning för negativa tillgångar från positiva dito. Av detta skäl kan du vanligtvis inte investera i terminskontrakt, utfärda optioner mm.

Vilka placeringar är inte tillåtna?

Inom ramen för ett investeringssparkonto kan du inte:

 • Göra blankningsaffärer
 • Investera i onoterade finansiella instrument
 • Investera i bolag där ditt ägande överstiger 10% (avser både dina och dina närståendes andelar, såväl direkt som indirekt)
 • Investera i kvalificerade andelar
 • Vid utlåning av pengar genom en P2P-plattform som t.ex. Savelend (Läs Aktieskolans recension av Savelend)

FLYTTA VÄRDEPAPPER

Kan jag flytta mina vanliga fonder och aktier till mitt ISK?

Ja, men överföringen betraktas som en försäljning till marknadsvärde (44 kap. 8 a § IL). Det vill säga en överföring av fonder och aktier till ditt investeringssparkonto medför att du skall erlägga skatt på eventuell vinst (och får underskott i inkomstslaget kapital vid eventuell förlust). 

Därefter, när överföringen är klar, kommer framtida avkastning att beskattas inom ramen för ISK, det vill säga med schablonskatt.

Hur deklarerar jag ISK?

Det är du själv, som ägare till ditt investeringssparkonto, som skall betala årlig skatt. Schablonintäkten (se ovan) förtrycks i din deklaration och tas upp som inkomst av kapital. Skattesatsen är 30 %. Institutet där du har ditt investeringssparkonto lämnar kontrolluppgift till Skatteverket.

Bästa nätmäklarna enligt oss

Det finns två nätmäklare i Sverige som är långt före alla andra aktörer i Sverige när det kommer till plattformar för investeringar. Det är Avanza bank och Nordnet bank

Båda bankerna är i princip lika bra, men vi föredrar Avanza. Däremot använder vi själva båda bankerna för att sprida ut risker och pengar. Att öppna konto är 100% kostnadsfritt.

Nordnet logo
5/5
Social plattform

Ta del av det sociala investeringscommunityt Shareville när du är kund hos Nordnet.

Avanza bank-logo
5/5
Sveriges bästa sparbank

Avanza bank har vunnit pris som ”Årets bästa sparbank” 9 år i rad!

Det tar endast 3 minuter att öppna ett konto med Mobilt Bank-ID!

Jämförelse av investeringssparkonton (ISK)

Här nedanför har vi jämför olika investeringssparkonton för att du enkelt ska kunna få en överblick. Använd våra tabeller för att ta reda på vilken bank som passar dig bäst.

Vilka banker tar ut avgifter för ISK?

BankFast årlig avgift
Årlig avgift i procent av kapitalet
AktieinvestNejNej
Avanza bank
(Vår rekommendation)
NejNej
Danske bankNejNej
FondabNejNej
HandelsbankenNejNej
Länsförsäkringar bankNejNej
NordeaNejNej
Nordnet bankNejNej
SEBNejNej
SkandiabankenNejNej
SwedbankNejNej
ÅlandsbankenNejNej

Såhär kan du placera dina pengar i ditt ISK konto

Hur vill du placera dina pengar? Majoriteten av svenska folket placerar sina pengar i fonder, men många vill även få ett direkt ägande i bolag genom aktier. Här nedanför ser du hur du kan placera dina pengar hos respektive bank.

BankFonderAktierÖvriga placeringar
AktieinvestJaJaNej
Avanza bank
(Vår rekommendation)
JaJaJa
Danske bankJaJaJa
FondabJaNejNej
HandelsbankenJaJaJa
Länsförsäkringar bankJaJaJa
NordeaJaJaJa
Nordnet bankJaJaJa
SEBJaJaJa
SkandiabankenJaJaJa
SwedbankJaJaJa
ÅlandsbankenJaJaNej

Ska jag välja ISK eller Kapitalförsäkring?

Sparande i kapitalförsäkringar har varit populärt i många år men sedan lanseringen 2012 har vi svenskar fått ett ännu bättre alternativ – investeringssparkonto. Läs gärna vår omfattande granskning och jämförelse mellan de båda sparformerna, ISK eller KF?

Ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring är mycket lika varandra, men det finns ett par skillnader som är bra att ha koll på.

När du sparar i en kapitalförsäkring så sparar du i en försäkring. Försäkringen i sig ägs utav försäkringsbolaget. Det innebär att det inte är du som äger aktierna eller fonderna. Det innebär därmed att du inte kan t.ex. vara med och rösta på bolagsstämmor eller liknande.

Ett investeringssparkonto i sin tur är ett konto som värdepappersbolag och banker tillhandahåller sina kunder. När du har aktier på ett investeringssparkonto så kan du rösta på bolagsstämmor.

Båda kontotyperna beskattas med hjälp av en schablonskatt, men däremot skiljer det sig en del på hur man räknar ut skatten. Läs mer om kapitalförsäkringar här.

UTLÄNDSK SKATT & KÄLLSKATT

Hur hanteras utländsk skatt på mina tillgångar inom ISK?

Om du till exempel äger utländska aktier och erhåller utdelning så dras vanligtvis en så kallad källskatt på utdelningen. Denna skatt är ofta 15 % på erhållen utdelning. 

Den utländska skatt som belastat dina tillgångar inom ISK får du avräkna mot den svenska skatten på ISK. 

Om den utländska skatten är högre än schablonskatten får du spara överskjutande belopp till senare år. Tänk på att det är du själv, i din deklaration, som skall begära avräkning.

Begränsat skattskyldiga personer, vad gäller?

Din skattesituation förändras om du flyttar utomlands och ”klipper banden” med Sverige, det vill säga:

 • Du är inte bosatt i Sverige
 • Du visas inte stadigvarande i Sverige
 • Du har inte väsentlig anknutning till Sverige

Du anses i sådant fall vara begränsat skattskyldigi Sverige och därmed skall du inte längre betala någon schablonskatt på ditt investeringssparkonto. Enligt svensk lag går det utmärkt att äga investeringssparkonto även som utlandsbosatt.  Även den svenska så kallade 10-årsregeln sätts ur spel om du äger dina värdepapper inom ramen för ISK.

Vilket skydd får jag som konsument?

Ditt sparande på investeringssparkontot omfattas av såväl insättningsgaranti som investerarskydd.

Lagstiftning

Syftet med schablonbeskattningen är att underlätta beräkningen, deklarationen och beskattning för ägaren till investeringssparkontot. Kapitalet i ISK beskattas som om det gav en avkastning som motsvarar statslåneräntan den 30 november året innan. Därmed är det lätt att dra slutsatsen att sparformen är fördelaktig för dig som tror att avkastningen kommer att överstiga statslåneräntan, och ofördelaktig för dig som tror på en kapitalavkastning understigande denna nivå.

Slutsats och summering

Vi tycker att investeringssparkonto är den absolut bästa sparformen för majoriteten av svenska folket. Det är dock så att andra typer så som kapitalförsäkring eller Aktie- & Fondkonto kan passa vissa personer bättre. Här nedanför kan ni öppna ett investeringssparkonto hos landets ledande nätmäklare, Avanza.

avanza-logotyp
5/5

Avanza bank har vunnit ”Årets sparbank” 9 år i rad. 
Öppna ett konto på endast 3 minuter med Mobilet Bank-ID!

Källor

Informationen på Investeringssparkonto.se har hämtats och sammanställts från dessa källor:

Anton Gustafsson

Skribent av artikeln och ägare av Investeringssparkonto.se

Anton Gustafsson har varit egenföretagare i +10 år och har ett brinnande intresse för privatekonomi och investeringar. Genom bolaget Consilium Online AB driver han ett nätverk av sajter som hjälper människor till en bättre privatekonomi. På fritiden driver Anton en av Sveriges största aktiebloggar, Västkustinvesteraren.se